عبارت جالب

می دانیم «اِوری بادی» به زبان انگلیسی به معنی «هرکس» ، «ایتینگ» به معنی «خوردن» و «سیتینگ» به معنی« نشستن» است. پس با این ترتیب، عبارت فوق مرادف ضرب المثل معروف فارسی «هرکه خربزه بخورد باید پای لرزش بنشیند» می باشد

  • دانلود رایگان
  • بالشت