معماهای کوتاه بامزه

1- هیچ وقت اینکار را نمی کند ، چون جگر نداره

 

 

2- نی نی گاوا !!

 

 

3- عینک را می زنند و می بینند ولی تفنگ را می بینند و می زنند

 

 

4- در زمستان ما را گرم می کند

 

 

5- چون میکروبهای آن می سوزند و فریاد می کشند

 

 

6- برایش صندلی می گذاریم

 

7- میوز ...... میوز

 

8- چون خیلی خسته است.

 

 

9- وقتی هوا آفتابی باشد.

 

 

10- آن را از بالای صخره به پائین پرتاب می کنیم.

 

 

11-چون همیشه دستور العمل تهیه را فراموش می کنند.

  • دانلود رایگان
  • بالشت