سه لامپ و سه کلید

کافیست یکی از لامپ ها رو روشن بذاریم و اون یکی رو هم فقط تا مدتی روشن میذاریم و بعد خاموش میکنیم و سومین لامپ رو هم روشن نمیکنیم بعد به اتاق لامپ ها میریم و با دیدن یک لاپ روشن و دو لامپ خاموش که یکی از اونها هنوز گرم مونده می فهمیم کدوم لامپ برای کدوم کلید است.

  • دانلود رایگان
  • بالشت